miércoles, 23 de enero de 2013

Reflexió Tema 4- Psicologia de l'Educació

FACTORS INTERPERSONALS DEL PROCÉS D'ENSENYAMENT- A`RENENTATGE

Aquests factors són igual d'importants que els factors intrapersonals, ja que tots ells influeixen directament en tot lo que succeeix dins l'aula, ja sigui negativament o positivament. 
Els factors interpersonals del procés d'ensenyament- aprenentatge són: 

 • Interació mestre- alumne
  • expectatives del mestre
  • el context escolar
 • Caracteristiques del mestre
  • personalitat del mestre
  • el rol del mestre
  • l'eficàcia docent del mestre
  • l'estil d'ensenyament del mestre
   • Estudis sobre els estils d'aprenentatge
 • Interacció alumne- alumne
 • Pràctica  educativa escolar
 • La disciplina a l'aula

Per tant, és important tenir aquests factors en compte, coneixer als infants, i saber estratègies per reconduir les mancances dels infants. 

Des de l'àmbit educatiu hem de garantir al màxim possible un bon desenvolupament integral dels infants, interconnectant els factors del context dins l'aula, proporcionant una estabilitat i equilibri als infants
El mestre sempre ha de tenir present la seva part emocional, ja que sense aquesta l'aprenentatge no es donaria. És molt important educar als infants dins uns bons valors i principis, com ara l'empatia, la comunicació, la col·laboració, l'afecte, la coherencia i la motivació, ja que gràcies a aquestes maneres de fer, els infants seran individus autonoms que siguin capaços de resoldre els seus propis conflictes, i tindran una mirada positiva de tot allò que facin. 

  Y per últim fer una petita reflexió del paper de la familia a l'escola, hem de propiciar una relació de complicitat entre aquestes dues, ja que la familia és el principal nucli d'influència pels infants.


No hay comentarios:

Publicar un comentario